Seniorze, zostań mediatorem sądowym. Nabór do 15 lutego br.

Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”, we współpracy z Gminą Kolbudy, przystępuje do realizacji projektu “Pomóż sąsiadowi – warsztaty lokalnych liderów aktywizujących społeczność lokalną” finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem Projektu jest umożliwienie podniesienia wiedzy i kompetencji 20 osób (seniorów i osób niepełnosprawnych) umożliwiających wyłonienie lokalnych liderów środowiska senioralnego. Artykuł […]

Read more