Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”, we współpracy z Gminą Kolbudy, przystępuje do realizacji projektu “Pomóż sąsiadowi – warsztaty lokalnych liderów aktywizujących społeczność lokalną” finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest umożliwienie podniesienia wiedzy i kompetencji 20 osób (seniorów i osób niepełnosprawnych) umożliwiających wyłonienie lokalnych liderów środowiska senioralnego.

Artykuł o wydarzeniu i pozostałe informacje na temat projektu znajdują się na stronie gminy Kolbudy.
www.kolbudy.pl